Hesperian Health Guides

Gonorrhea / Chlamydia को संगै उपचार गर्ने

यी दुइ यौन रोग प्रायसंगै देखिन्छन् । २ वटा औषधी प्रयोग गरेर ठिक पार्नु पर्छ ।

विरामीको यौन साथीलाई पनि उपचार गर्नुपर्छ ।औषधि कति दिने कसरी प्रयोग गर्ने
ceftriaxone
250 mg एकचोटी सुई दिने
वा cefixime 400 mg मुखबाट दिने, एकैचोटी


यस पृष्ठलाई अद्यावधिक गरिएकोः १६ अक्टोबर २०१९