Hesperian Health Guides

हेस्पेरियन स्वास्थ्य विकि


हेस्पेरियनबाट लिखित रुपमा पूर्व सहमति नलिई मुनाफा कमाउनका लागि यि सामग्रीहरु कुनै पनि स्वरुपमा बेच्न वा वितरण गर्न प्रतिवन्धित गरिएको छ । शैक्षिक परिवेशमा यि सामग्रीहरुको प्रयोगको लागि कृपया हेस्पेरियनलाई श्रेय दिन नभुल्नुहोला । थप जानकारीका लागि हाम्रो खुला प्रतिलिपि अधिकार नीति हेर्नुहोस् । .

तपाईंका स्वास्थ्य सम्वन्धि प्रश्नहरुको उत्तर पाउनको लागि हेस्पेरियनका विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारीहरुको उपयोग गर्नुहोस् । स्वास्थ्य विकि खोजीयोग्य छ र तपाईंका आफ्नै सामग्रीहरु सिर्जना गर्नको लागि प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ !

कुनै विषयको खोजी गर्नका लागि माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको search (खोज्नुहोस्) को प्रयोग गर्नुहोस् अथवा तलका शिर्षकहरुभित्र गएर खोज्नुहोस् ।

हेरेको कुरा तपाईंलाई मन पर्यो ? हेस्पेरियनलाई दान गर्नुहोस् ताकि हामीले यस श्रोतलाई निशुल्क उपलब्ध हुने गरि राख्न सकौं । कुनै प्रश्न वा प्रतिक्रिया छ ? हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्नुहोस् ।

a woman showing you her cellphone.


Ne cover nwtnd.jpg डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
हाम्रो उत्कृष्ट प्रकाशनको नयाँ २१औं शताब्दीको संस्करणका विकसित परिच्छेदहरु ।
En cover-wwhnd.jpg महिलाका लागि डाक्टर नभएमा
Information to help understand, treat, and prevent health problems that affect women. Topics include reproductive health, violence, mental health, HIV, and more.
"http://ne.hesperian.org/w/index.php?title=HealthWiki&oldid=407" बाट निकालिएको