Hesperian Health Guides

Anti-fungal Medicines - ढुसी संक्रमणको उपचार

Clotrimazole


यो ढुसी विरूद्धको औषधि हो । मुखमा, योनिमा, लिंगमा र छालामा ढुसी हुँदा प्रयोग गरिन्छ ।

Green-effects.png नराम्रा असरहरू
यदि यो मलम लगाउँदा छालामा घाउ भयो भने औषधि लगाउन बन्द गर्नुपर्छ ।

Nwtnd-oint.png कसरी प्रयोग गर्ने
यो योनिमा प्रयोग गरिन्छ ।

योनिमा ढुसी संक्रमण हुँदा
NWTND bag arrow.png
१ % क्रिम, ५ ग्राम योनिमा ७ दिन सम्म लगातार राती राख्ने ।

वा

२% भएमा योनिमा ३ दिनसम्म राख्ने ।


लिंगमा ढुसी हुँदा ।
NWTND bag arrow.png
१% क्रिम लिंगमा ढुसी भएको ठाउँमा ७ दिनसम्म राख्ने ।


Gentian violet (GV, methylrosanilinium chloride)


यो संक्रमण विरुद्ध लड्ने औषधि हो । यो मुख, योनि र छालामा हुने सक्रमण हुँदा प्रयोग गरिन्छ ।

NBgrnimportant.png महत्पपूर्ण
यो प्रयोग गर्दा छाला प्याजी रंगको हुन्छ । तर लुगामा लागेपछि चाँही रंग जाँदैन ।

NBgrnspoon.png कसरी प्रयोग गर्ने

योनीमा ढुसी संक्रमण हुँदा ।
NWTND bag arrow.png
जेनसन भाइलेट १% एक सानो टुक्रा रुवामा राखेर रातभर योनीमा राख्ने


Miconazole


यो ढुसीको उपचार गर्ने एक औषधि हो । यो योनी, लिंग र छालामा प्रयोग गरिन्छ ।

Green-effects.png नराम्रा असरहरू
यसको प्रयोग गर्दा छाला चिलाएमा बन्द गर्नुपर्छ ।

NBgrnimportant.png महत्पपूर्ण
गर्भवती भएको बेला यो प्रयोग गर्नु हुँदैन । किनभने यसले भ्रुणको विकासमा अवरोध गर्छ ।


Nwtnd-oint.png कसरी प्रयोग गर्ने
यो योनीमा राखिन्छ ।

योनिमा ढुसी पर्दा प्रयोग गर्ने ।
NWTND bag arrow.png
२% को ५ ग्राम क्रिम योनीमा प्रत्येक राती ७ दिन सम्म राख्ने ।


लिंगमा भएको ढुसीको लागि प्रभावित क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।
NWTND bag arrow.png
२% क्रिम लिंगमा बिहान बेलुका ७ देखि १४ दिनसम्म लगाउने ।


Nystatin


यो पनि ढुसीको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

Green-effects.png नराम्रा असरहरू
यदि यसले छालामा चिलायो भने बन्द गर्नुपर्छ ।

Nwtnd-oint.png कसरी प्रयोग गर्ने
यो पनि क्रिमको रुपमा योनीमा प्रयोग गरिन्छ ।

योनीमा ढुसी पर्दा प्रयोग गर्ने ।
NWTND bag arrow.png
बिहान बेलुका योनीमा १० देखि १४ दिनसम्म राख्नुपर्छ ।


लिंगमा ढुसी संक्रमण:
NWTND bag arrow.png
क्रिम लिंगको छालामा दिनको २ चोटी ७ देखि १४ दिनसम्म लगाउने ।यस पृष्ठलाई अद्यावधिक गरिएकोः १६ अक्टोबर २०१९